De Oude Vechtarm

De oude Vechtarm is een overblijfsel van de ouderwetse kronkelende rivier De Vecht. Dit is het resultaat van eeuwenlange natuurlijke processen, waarbij de rivier haar weg vond in zanderige oevers. Rivieren hebben de neiging om door zand te meanderen, omdat dit het meest losse materiaal is en dus makkelijk verplaatst kan worden door water.

Deze bochtige rivier was echter niet ideaal voor scheepvaart, vooral niet voor de grote schepen die Bentheimer kalkstenen vervoerden voor de bouw van kerken en kastelen. Deze stenen werden gewonnen vlakbij het Duitse stadje Bentheim. Deze steen was geliefd vanwege zijn duurzaamheid en werd veel gebruikt in de bouw van kerken, kastelen en andere monumentale gebouwen. 

Om de rivier beter bevaarbaar te maken, besloten mensen in het verleden de Vecht recht te trekken, waardoor een meer gestroomlijnde waterweg ontstond. Deze ingreep vergemakkelijkte niet alleen het transport van goederen, maar opende ook nieuwe mogelijkheden voor handel en ontwikkeling in de regio.

Na vele jaren van gebruik voor commerciële doeleinden, raakte de Vecht in onbruik als scheepvaartroute. Maar recentelijk heeft de rivier een nieuwe rol gekregen: die van recreatieve vaarroute.