Natuurbeheer

.Het gebied waar we nu staan was vroeger allemaal akkerbouwgrond. Een aantal jaren geleden is dit gebied teruggegeven aan de natuur en zijn er allerlei inheemse struiken en planten teruggebracht, maar ook teruggekomen doordat de natuur haar gang kon gaan.

Dit heeft ook geleid tot de terugkeer van de bever. Door dammen te bouwen en kanalen te graven, creรซren bevers diverse habitats, waaronder moerassen, vijvers en wetlands. Deze habitats bieden onderdak en voedsel voor een breed scala aan planten- en diersoorten.