Meander

Hier zie je een bocht in de rivier, dit noemen we een meander. Normaal gesproken ontstaan meanders op natuurlijke wijze: het water schuurt tegen de buitenbocht van de rivier waardoor er grond wegspoelt, terwijl er sediment wordt neergelegd in de binnenbocht waar het water minder snel stroomt.

Deze meander is aangelegd om de natuurlijke loop van de rivier te herstellen. In een rechtgetrokken rivier wordt het water niet afgeremd en stroomt het water onnatuurlijk snel. Door het meanderen van de Vecht neemt het risico op overstromingen stroomafwaarts flink af.