Bloemenstrook

Bloemenstroken zijn de laatste jaren een veelvoorkomend gezicht in Nederland. Je ziet ze hier vooral langs akkers. Ze fungeren niet alleen als een stimulans van gewasbestuiving, maar ook vanwege andere voordelen:


Natuurlijke plaagbeheersing: Slim zaaien kan helpen om plaaginsecten te weren en tegelijkertijd natuurlijke vijanden van deze plagen aan te trekken.


Biodiversiteit: Een gevarieerd mengsel van bloemen trekt diverse insecten- en vogelsoorten aan, wat de biodiversiteit bevordert.


Verbetering van waterkwaliteit: Bloemenstroken langs akkers fungeren als buffer voor (chemische) bestrijdingsmiddelen. Een akkerrand van minimaal 3 meter kan de drift van bestrijdingsmiddelen met maar liefst 95% verminderen!